Затемнення 2019 року в гороскопі України


Як працювати з серіями саросу?
Чи відрізняється ефект сонячного затемнення від ефекту місячного?
Які аспекти затемнень до натальної карти слід розглядати?
Які орби слід застосовувати для цих аспектів?
Як довго триватиме ефект затемнення?
Транзитні затемнення в натальній карті.
Сонячне затемнення 6 січня.
Сонячне затемнення 2 липня.
Сонячне затемнення 26 грудня.

Максимальна кількість затемнень, що можуть бути протягом року, - сім, при цьому мінімум чотири з них будуть сонячними. Сучасні астрологи визнають зв’язок кількості затемнень із політичними катаклізмами. У ХХ сторіччі було два роки «семи затемнень»: 1917 і 1982.

Місячне затемнення може бути лише якщо є сонячне. Але не обов’язково. Таким чином, математично, з точки зору циклів затемнень (цикли саросу), можна обмежитися розглядом суто сонячних затемнень, бо місячні є математичним «побічним продуктом» сонячних затемнень. Хоча саме місячні затемнення найбільш очевидні.

Сонячні затемнення не є ізольованими астрологічними подіями. Кожне затемнення належить до конкретної серії – циклу саросу. Кожна серія саросу дає сонячне затемнення кожні 18 років +/- 9-11 днів (відповідно до числа високосних років, що потрапляють до цього 18-річного інтервалу). Кожна серія саросу також дає послідовність затемнень, кожне з яких розташоване на відстані половини градусу ближче або далі від осі вузлів. рухається від Північного полюсу до Південного, а друга половина – від Південного до Північного. Всі ці серії ніби «перекочуються» по земній кулі.

У будь-якому році є два сезони затемнень: один сезон у Північному вузлі, а другий – у Південному вузлі. Відповідно, у будь-якому році є затемнення з Північної серії та затемнення з Південної серії.

Коли серія саросу рухається через натальну карту, вона дає дуже схожі за суттю впливу на події затемнення кожні 18 років. Одно з цих затемнень може безпосередньо впливати на натальну карту. Навряд протягом свого життя людина знову переживе такий самий вплив затемнення однієї серії. Але у ту саму точку натальної карти може потрапляти затемнення з інших серій саросу. Тому не слід дивуватися, що затемнення кожного разу в одній і тій самій точці мають геть різні ефекти.

Кожна серія саросу має власні характеристики, обумовлені планетарними патернами підчас «народження» серії. Ці унікальні характеристики проявляються підчас кожного затемнення із цієї серії.

Не дивно, що якщо роздивлятися затемнення безвідносно до належності до серій саросу, то затемнення видаються явищем випадковим, хаотичним, ефект від якого неможливо передбачити.

Як працювати з серіями саросу?

У спеціальних таблицях містяться дати затемнень відповідно до серій. У натальній карті затемнення міститься інформація про характеристику затемнення. Це можна використовувати у прогностичних цілях.

Чи відрізняється ефект сонячного затемнення від ефекту місячного?

Вважається, що сонячні затемнення приносять імперативні події, тобто, такі, що не залежать від нашої волі: щось стається, що спонукає нас брати на себе відповідальність, обирати «або-або», приймати самостійне рішення. А місячні затемнення приносять події, що ми можемо ініціювати самі під впливом своїх почуттів і бажань.

Які аспекти затемнень до натальної карти слід розглядати?

Лише кон’юнкції та опозиції. Квадратури мають значення лише у тому випадку, коли формуються до натального Сонця або Місяця.

Які орби слід застосовувати для цих аспектів?

2 градуси для опозиції та 2,5 градуси для кон’юнкції. Для квадратур слід брати орб 1 градус.

Як довго триватиме ефект затемнення?

Хоча напруга може тривати лише кілька тижнів, ефект затемнення може бути довжиною в життя.

Уявіть собі, що затемнення – це прожектори, що підсвічують життєвий шлях. Ці прожектори не світять постійно, а лише періодично вмикаються, вихоплюючи вас у якийсь момент, коли ви щось робите. Коли прожектор світить, ви бачите цілком якусь конкретну сферу свого життя. Все, що у цій сфері було відсунуте на периферію або сховане у куточок, стає добре видимим. Це бачення прихованих колись проблем може бути надто драматичним і викликати бурхливі емоції. Але це бачення дає можливість усвідомити те, над чим варто працювати. Звісно, вибір працювати чи ні залишається за вами, бо є свобода волі. Якщо ж ви наважитеся прийняти виклик, що кинули події підчас затемнення, то, хоча і можлива напружена робота (у залежності від серії саросу), ефект затемнення може глибоко змінити ваше життя і тривати не лише 18 років, а й більше.

Затемнення дозволяють побачити ті якості особистого життя, що стримують вас у еволюційному розвитку або перешкоджають просуватися обраним шляхом і (наважившись сказати) перешкоджають втілити власну долю. Ваші самостійні рішення щодо того, як ви будете вирішувати ці питання, матимуть важливі наслідки.

Транзитні затемнення в натальній карті.

Не варто намагатися передрікати ефект будь-якого конкретного затемнення. Слід приділяти увагу натальним домам, до яких потрапляє затемнення.

Протягом будь-якого одного року затемнення відбуватимуться у протилежних домах, тобто першому/сьомому або другому/восьмому і т. д. Затемнення рухаються ретроградно через карту і акцентують послідовно пари домів.

Затемнення у парі домів показує, у якій сфері життя несподівані події або питання спричинятимуть деяку стурбованість (позитивним або негативним чином). Тип задіяної енергії визначається серією саросу, а дім, куди потрапляє затемнення, указує на сферу життя, акцентовану затемненням.

В період з 2015 року до 2017 року включно всі затемнення в гороскопі України проходили через вісь шостий-дванадцятий дім. Через цю вісь проходило також Місячне затемнення 31 січня 2018 та сонячне затемнення 15 лютого 2018. Таким чином, весь цей час затемнення акцентували такі сфери життя в Україні: повсякденна праця, державна та військова служба, малий та середній бізнес, охорона здоров’я, початкова освіта, висококваліфікована точна праця, інтелектуальна праця, домашні тварини, інструменти для роботи та механізми, питання гігієни та дієти, лікарні, реабілітаційні центри; викриття дій «п’ятої колони», ворожих спецслужб, іноземної розвідки; позбавлення саморуйнування, фобій, залежностей, поганих звичок; розкриття таємної змови, обману, таємної ворожнечі; висвітлення «білих плям» в історії, розсекречування архівів.

На відміну від попередніх затемнень 2015 -2018 років затемнення 2019 року проходять через вісь десятий-четвертий дім. Таким чином, у 2019 затемнення акцентуватимуть такі сфери життя в Україні: державний уряд, аристократія, правлячий клас, олігархія. Питання національного престижу: як українське суспільство виглядає перед сусідами. Усвідомлення громадянським суспільством мети України – ідеалів, яких суспільство прагне та свідомо культивує. Питання національної культура і традицій. Питання націоналізму – ідеології любові до України. Питання якості населення України – «простих людей». Також акцентована тема опозиції до уряду. Тема ідеології народних мас і опозиції. Тема соціалізму як поширеної ідеології опозиції. Також акцентується необхідність вирішувати питання, що стосуються землі, сільського господарства і всього того, що дає земля.

У 2019 році маємо шість затемнень: три сонячні і три місячні: сонячне затемнення 6 січня і місячне затемнення 21 січня, сонячне затемнення 2 липня і місячне затемнення 16 липня, сонячне затемнення 26 грудня і місячне затемнення 10січня (2020).

Сонячне затемнення 6 січня

Сонячне затемнення 6 січня 2019 р.

Сонячне затемнення 6 січня і місячне затемнення 21 січня 2019 належить до Серії Саросу 2 S, цикл затемнень цієї серії розпочався 17 квітня 991 року (ст. стиль) і завершиться 19 травня 2 235 року. Його символіка пов'язана із долученням до якоїсь групи, що має стосунок до мистецтва, філантропії, мрій, віри. У підручнику Бернадет Брєді: «Ці затемнення пов’язані з незвичайними групами та долученням людини до цих груп. Це може бути час, коли людина помічає чи неочікувано хоче знайти певну групу, яка має стосунок до цілительства, мистецтва чи філантропії. Людина буде відчувати, що може мати багато надбань завдяки долученню до такої групи».

Аспекти цього затемнення та їх символізм:

  • Вісь Вузлів у середній точці Меркурій/Юпітер: формування в суспільстві нових традицій завдяки зв’язкам із співтовариствами, що мають широкі можливості, мають стосунок до філософії та системи вірувань, до ідеології та релігії. 
  • Юпітер у середній точці Плутон/Вузол: розширення можливостей, єдність завдяки глибоким незворотнім змінам світового масштабу у сфері суспільних традицій.
  • Меркурій у середній точці Новий Місяць/Венера: спілкування, навчання, нові знання завдяки зародженню нових ідей, що стосуються культури, мистецтва, партнерства, миротворства, любові, громадської діяльності.
  • Нептун у середній точці Уран/Плутон: натхнення високими ідеалами, мрії про чудесне Спасіння завдяки прогресивним змінам світового масштабу, завдяки процесам очищення у сфері науки та прогресивного реформаторства.

В гороскопі України це затемнення в кон’юнкції з натальним Нептуном. Це говорить про те, що затемнення приносить в Україну події, пов’язані з видатним духовним досвідом. Можуть здійснитися мрії і сподівання нації. Нація в цей час переживатиме високе татхнення. Вирішуються питання, що стосується віри, філософії, мистецтва, позбавлення залежності та позбавлення саморуйнування.

Сонячне затемнення 2 липня

Сонячне затемнення 2 липня 2019 р.

Сонячне затемнення 2 липня і місячне затемнення 16 липня 2019 належить до Серії Саросу 3 N, цикл затемнень цієї серії розпочався 10 жовтня 991 р. (ст. стиль), завершиться 11 листопада 2235 р. У підручнику Бернадет Брєді: «Це дуже непомірковане сімейство затемнень. Його основна тема – це новини, пов’язані з молодими людьми, або новини, що трансформують ситуацію. Ця інформація може викликати збентеження чи може змусити людину захопитися на рівні одержимості якоюсь дивакуватою ідеєю. Людина може хотіти вчинити значну активність чи здійснити великі плани, що може бути дуже позитивним, доки людина не надто захоплюється».

Аспекти цього затемнення та їх символізм:

  • Новий Місяць у середній точці Меркурій/Плутон: спонтанно виникають нові ідеї завдяки новинам у галузі наукових досліджень, осмисленню глобальних драматичних процесів.
  • Юпітер у середній точці Венера/Плутон: розширення можливостей, єдність, вирішення питань міжнародної економіки і права, вирішення питань філософії, ідеології та релігії завдяки глибоким змінам  у суспільному житті, завдяки трансформації в системі цінностей, завдяки глибоким змінам у звичному ставленні до природних ресурсів і матеріальних благ; завдяки глибоким змінам у сфері дипломатії, миротворства, мистецтва.

В гороскопі України це затемнення в опозиції до натального Урану. Це говорить про те, що на державному рівні будуть використані передові технології, що дозволяють розкривати плани таємних ворогів та запобігати діям, що мають на меті підрив української державності. Дружні держави допомагають українцям у цій справі. Таємні вороги, агентура ворожої держави у структурах виконавчої влади - все це стає видимим, містифікації та брехня виринають на поверхню. Розвіюються ілюзії стосовно парламентаризму, колективної роботи. Відбуваються події, що символізують невідворотність прогресивного розвитку України, бо Уран представляє сили, над якими невладна воля окремої персони чи воля окремої групи людей.

Сонячне затемнення 26 грудня

Сонячне затемнення 26 грудня 2019 р.

Сонячне затемнення 26 грудня і місячне затемнення 10 січня (2020) належить до Серії Саросу 3 S , цикл затемнень цієї серії розпочався 13 серпня 1208 р. (ст. стиль), завершиться 17 вересня 2452 р. У підручнику Бернадет Брєді: «Це сімейство затемнень приносить неочікуване завершення зв’язків чи взаємин, можливо, з більш молодою особою. Тут присутній значний емоційний компонент (через залучення Плутона) і відчуття травматичної трансформації. Це може бути пов’язане з отриманими новинами або здійсненою короткою подорожжю».

Аспекти цього затемнення та їх символізм:

  • Меркурій у кон’юнкцією з Новим Місяцем: несподівані новини, нові ідеї щодо навчання, письменництва, свободи слова, ЗМІ, зв’язків, знайомств, транспорту і доріг. Нові ідеї щодо ролі молоді у обговоренні та осмисленні старих традицій у суспільстві.
  • Венера у кон’юнкції з Марсом: нові ідеї щодо конкретної практичної діяльності та боротьби заради змін у суспільному житті, заради змін у звичному ставленні до природних ресурсів і матеріальних благ; активні зусилля у сфері дипломатії, миротворства, мистецтва, партнерства, співробітництва.
  • Кон’юнкція Вузол/Плутон у середній точці Марс/Уран і у середній точці Венера/Уран: глибокі трансформації старих суспільних традицій, руйнування старих суспільних традицій через конкретні практичні дії із застосуванням новітніх наукових розробок та передових технологій. А також через використання оригінальний ідей у галузі миротворство, союзів, партнерства, співробітництва, дипломатії, культуцри і мистецтва.

Затемнення не створює кон’юнкцій і опозицій з планетами у гороскопі України, не створює квадратур до Сонця або до Місяця. Тож затемнення не матиме значного довготривалого ефекту.

9 січня 2019