Як відбувається консультація?


ведмідь і поліцейський

Джефф Кунс, «Ведмідь і поліцейський».
Виставка у Версалі, 2008

Консультація

Я працюю з програмою Almagest v. 8 Millennium 2000 - висока точність розрахунків і всі необхідні функції. Не використовую шаблонів для описання гороскопу – всі тексти авторські.

Моя унікальна методика спеціально розроблена для ділових людей - дозволяє економити час: жодних зайвих розмов, жодного пересування у просторі. Ви отримуєте свій гороскоп на поштову скриньку, а якщо виникає потреба поставити уточнювальне запитання, можете у будь-яку зручну для вас мить написати мені листа. За додаткову оплату ви можете спілкуватися зі мною в Скайпі, телефоном або зустрітися в реальному житті.

Консультація починається після того, як ви за неї заплатили. Я створюю ваш файл, і далі всі наші з вами діалоги будуть у цьому файлі. 

Я пишу когнітивно: конкретно, чітко, дуже стисло, коротко, тезисно. Я можу вставляти в текст посилання на поради психологів, на роботи культурологів, істориків, вказувати художню літературу та кінофільми, які допоможуть розібратися у власному життєвому сюжеті.

"Гороскоп особистості"

«Гороскоп особистості» коштує 230 євро, якщо час народження відомий з точністю до 1 хвилини. І дорожче, якщо час достеменно не відомий і потребує відновлення (ректифікація).

Для новонароджених та дітей до 2 років коштує 180 євро, якщо час народження відомий з точністю до 1 хвилини. 

Що входить до гороскопу особистості?

- Ви відповідаєте на 37 моїх запитань.

- Протягом тижня я аналізую ваші відповіді та коментую їх із позиції аспектів вашого гороскопу. Загалом гороскоп особистості містить 45- 50 сторінок. Варто враховувати, що астрологічне консультування - це мистецтво, терміни виконання роботи умовні. 

- Ви можете ставити уточнювальні запитання, я відповідатиму на них без будь-якої додаткової оплати. 

"Особистий стиль та імідж"

Аналіз та корекція особистого стилю та іміджу. За 20 євро за годину ви можете коли завгодно обговорювати зі мною за допомогою телефону та інших засобів комунікації конкретні речі вашого гардеробу або речі, що хочете купити. Наприклад, створити потрібний образ для конкретної події. Або зробити комплекти сетів із речей гардеробу, щоб економити час на створення потрібного образу. Послуга лише для тих, хто купував у мене гороскоп особистості.

Мій підхід до формування особистого стилю: глибоко дослідити себе і вбрати відповідно власних ідеалів, життєвої позиції, системи цінностей, професійній зайнятості, способу життя.

«Прогноз на рік»

Консультація коштує 120 євро. 

Що входить до прогнозу на рік?

 • Загальні тенденції еволюційного розвитку особистості. Огляд кількох попередніх років і кількох наступних років.
 • Актуальні теми поточного року і практичні рекомендації.

Виконую роботу протягом тижня. Додаткова інформація: варто враховувати, що астрологічне консультування - це мистецтво, терміни виконання роботи умовні. 

Ви можете ставити уточнювальні запитання, я відповідатиму на них без будь-якої додаткової оплати. 

«Вибір часу для починання»

Від 30 євро для тих клієнтів, хто вже купив у мене "Прогноз на рік". 

Коли момент для починання важливої справи обраний правильно, то потік подій сам несе до обраного моменту. Я завжди намагаюся слідувати за подіями, а не вламуватися у потік подій власною волею у грубіянський спосіб, не ламати потік подій. Тоді все складається природним чином: світ ніби розвертається до тебе своїм дружнім боком і підтримує тебе у справах. 

"Ректифікація"

Щоб гороскоп був правдивим, потрібно знати час народження з точністю до хвилини. Я розробила систему тестових запитань, за допомогою якої можна виявити точний час народження. 

Якщо час народження не відомий з точністю до 1 хвилини, він потребує відновлення. 

 • Час відомий з точністю до 30 хвилин. Коштує 120 євро.
 • Час відомий з точністю від 30 хвилин до 3 годин. Коштує 150 євро.
 • Час відомий на рівні "ранок", "день", "вечір", "ніч". Коштує 180 євро.
 • Час взагалі не відомий. Коштує 210 євро.

Виконую роботу протягом тижня. Додаткова інформація: варто враховувати, що астрологічне консультування - це мистецтво, терміни виконання роботи умовні. 

"Гороскоп стосунків з конкретною людиною"

Гороскоп стосунків з партнером - гороскопи партнерів накладаються один на одного і розглядаються дугові аспекти між планетами партнерів та аспекти положення у домах гороскопів. Коштує 150 євро.

Що входить до гороскопу стосунків?

Глава 1. Які у мене і у мого партнера споріднені риси характеру?

Глава 2. Як саме мій партнер впливає на моє життя.

 • які сфери мого життя стають для мене важливими у зв'язку з партнерством
 • в який спосіб ми взаємодіємо з партнером у цих сферах

На виконання роботи потрібно 7-12 днів. Додаткова інформація: варто враховувати, що астрологічне консультування - це мистецтво, терміни виконання роботи умовні. 

Астрологическое консультирование, методика работы


Медведь и полицейский

Джефф Кунс, «Медведь и полицейский».
Выставка в Версале, 2008

Консультация

Я использую программу Almagest v. 8 Millennium 2000 - высокая точность расчетов и все необходимые функции. Не использую шаблонов для описания гороскопа – все тексты авторские.

Моя уникальная методика специально разработана для деловых людей - позволяет экономить время: без лишних разговоров, без перемещения в пространстве. Вы получаете свой гороскоп на почтовый ящик, а при необходимости задать уточняющие вопросы можете в любое удобное время написать мне письмо. За дополнительную оплату вы можете разговаривать со мною в Скайпе, по телефону или встретиться в реальной жизни.

Консультация начинается после того, як вы за нее заплатили. Я создаю ваш файл, и дальше все наши с вами диалоги будут в этом файле. 

Во время консультации какие-то аспекты вашего мировоззрения могут измениться. Например, вы под другим углом можете увидеть свои отношения с родителями, воспоминания детства, любовь к родине, религиозные чувства, национальные и культурные традиции. Произошли бы эти изменения с вами, если бы вы не работали со своим гороскопом с моей помощью? Нет, не произошли бы. Изменения – это результат расширения сознания, которое произошло под влиянием консультации.

Я пишу когнитивно: конкретно, четко, очень сжато, коротко, тезисно. Я могу вставлять в текст ссылки на советы психологов, на работы культурологов, историков, указывать художественную литературу и кинофильмы, которые помогут разобраться в собственном жизненном сюжете. 

"Гороскоп личности"

«Гороскоп личности» стоит 330 евро, если время рождения известно с точностью до минуты, и дороже, если не известно и нужно уточнять.

Что входит в гороскоп личности?

- Вы отвечаете на 37 моих вопросов.

- В течение недели (обычно) я анализирую ваши ответы и комментирую их с позиции аспектов вашего гороскопа. В целом гороскоп личности содержит 45- 50 страниц. Стоит учесть, что астрологическое консультирование – это искусство, сроки выполнения работ условные. 

- Вы можете задавать уточняющие вопросы, я буду отвечать на них без дополнительной оплаты.  

На выполнение работы нужно 10-20 дней. Дополнительная информация: следует учитывать, что астрологическое консультирование - это искусство, сроки выполнения работы условные. 

"Индивидуальный стиль и имидж "

Анализ и коррекция личного стиля и имиджа. За 20 евро в час вы можете в удобное для вас время обсуждать со мною по телефону или с помощью других средств коммуникации конкретные вещи вашего гардероба или вещи, которые хотите купить. Например, создать необходимый образ для конкретного мероприятия. Или создать комплекты сетов из вещей гардероба, чтобы экономить время на создании нужного образа. Эти консультации только для тех, кто купил у меня гороскоп личности.
Мой подход к формированию личного стиля: глубоко исследовать себя и одеваться в соответствии с собственными идеалами, жизненной позицией, системой ценностей, профессиональной занятостью, образом жизни. 

«Прогноз на год»

Консультация стоит 180 евро. 

Что входит в прогноз на год?

 • Общие тенденции эволюционного развития личности. Обзор нескольких прежних лет и нескольких предстоящих лет.
 • Актуальные темы текущего года и практические рекомендации.

На выполнение работы понадобится 10-20 дней. Дополнительная информация: следует учитывать, что астрологическое консультирование - это искусство, сроки выполнения работы условные. 

«Выбор времени для начинания»

От 30 евро для тех, кто уже купил у меня "Прогноз на год". 
Когда момент для на начала важного дела выбран правильно, то поток событий сам несет к нужному моменту. Я всегда стараюсь следовать за событиями, а не вламываться в поток событий по собственной воле грубым образом, не ломать ход событий. Тогда все складывается естественным образом: мир словно разворачивается к тебе своей дружественной стороной и поддерживает тебя в делах. 

"Ректификация"

Если время рождения не известно с точностью до 1 минуты, то его нужно восстанавливать (ректификация).

 • Вермя известно с точностью до 30 минут. Стоит 120 евро.
 • Время известно с точностью от 30 минут до 3 часов. Стоит 150 евро.
 • Время известно на уровне "утро", "день", "вечер", "ночь". Стоит 180 евро.
 • Время вообще не известно. Стоит 210 евро.

На выполнение работы нужно  7-10 дней. Дополнительная информация: следует учитывать, что астрологическое консультирование - это искусство, сроки выполнения работы условные. 

"Гороскоп отношений с конкретным человеком"

Гороскоп совместимости с партнером - гороскопы партнеров накладываются друг на друга рассматриваются дуговые аспекты между планетами партнеров и аспекты положения в домах гороскопов. Стоит 180 евро.

Что входит в гороскоп отношений?

Глава 1. Какие у нас с партнером общие черты характера?

Глава 2. Как именно мой партнер влияет на мою жизнь?

 • Какие сферы мой жизни становятся важными для меня в связи с партнерством
 • Каким способом мы взаимодействуем с партнером в этих сферах

На выполнение работы нужно 10-20 дней. Дополнительная информация: следует учитывать, что астрологическое консультирование - это искусство, сроки выполнения работы условные.