Затемнення 2024 року в гороскопі України


 

Максимум протягом року може бути сім затемнень, при цьому мінімум чотири з них будуть сонячними. Сучасні астрологи визнають зв’язок між кількістю затемнень та політичними катаклізмами. У ХХ сторіччі було два роки «семи затемнень»: 1917 і 1982.

Місячне затемнення може бути лише якщо є сонячне - місячне є математичним “побічним продуктом” сонячного затемнення. Але не обов’язково сонячне затемнення супроводжується місячним. Тож, математично, з погляду циклів затемнень (цикли сароса), можна не розглядати місячне затемнення, хоча саме воно є найбільш очевидним. Варто обмежитися розглядом суто сонячних затемнень.

Сонячні затемнення не є ізольованими астрологічними подіями. Кожне затемнення належить до конкретної серії – циклу сароса. Кожна серія сароса дає сонячне затемнення кожні 18 років +/- 9-11 днів (відповідно до числа високосних років, що потрапляють до цього 18-річного інтервалу). Кожна серія сароса також дає послідовність затемнень, кожне з яких розташоване на відстані половини градуса ближче або далі від осі вузлів. Одна половина затемнення рухається від Північного полюса до Південного, а друга половина – від Південного до Північного. Всі ці серії ніби «перекочуються» по земній кулі. У будь-якому році є два сезони затемнень: один сезон у Північному вузлі, а другий – у Південному вузлі. Відповідно, у будь-якому році є затемнення з Північної серії та затемнення з Південної серії.

Коли серія сароса рухається через натальну карту, то кожні 18 років ми маємо дуже схожі по смислу впливи на події. Одне з затемнень однієї серії сароса може безпосередньо впливати на натальну карту, утворюючи аспекти з планетами, світилами, кутами. Навряд протягом свого життя людина знову переживе такий самий вплив затемнення однієї серії сароса. Але в ту саму точку натальної карти може потрапляти затемнення з інших серій сароса. Тому не слід дивуватися, що затемнення кожного разу в одній і тій самій точці мають геть різні ефекти.

Кожна серія сароса має власні якості, обумовлені планетарними патернами під час «народження» серії. Ці унікальні якості проявляються завжди - у кожному затемненні із цієї серії.

Не дивно, що якщо роздивлятися затемнення безвідносно до його належності до конкретної серії сароса, то затемнення видаються безсенсовим хаотичним явищем, ефект від якого неможливо передбачити.

Як працювати з серіями сароса?

У спеціальних таблицях містяться дати затемнень відповідно до серій. У натальній карті затемнення міститься інформація про якості затемнення. Це можна використовувати у прогностичних цілях.

Чи відрізняється ефект сонячного затемнення від ефекту місячного?

Вважається, що сонячні затемнення приносять імперативні події, тобто, такі, що не залежать від нашої волі: щось стається, що спонукає нас брати на себе відповідальність, обирати самостійно «або-або», приймати самостійне важливе рішення, проявляти компетентність та виконувати роль лідера. А місячні затемнення приносять події, які ми можемо ініціювати та контролювати власною волею залежно від власних бажань і почуттів. 

Які аспекти затемнень до натальної карти слід розглядати?

Лише кон’юнкції та опозиції. Квадратури мають значення лише у тому випадку, коли формуються до натального Сонця або Місяця.

Які орби слід застосовувати для цих аспектів?

2 градуси для опозиції та 2,5 градуси для кон’юнкції. Для квадратур слід брати орб 1 градус.

Як довго триватиме ефект затемнення?

Хоча напруга може тривати лише кілька тижнів, ефект затемнення може бути довжиною в життя.

Уявіть собі, що затемнення – це прожектори, що підсвічують життєвий шлях. Ці прожектори не світять постійно, а лише періодично вмикаються, вихоплюючи вас у якийсь момент вашої активності. Коли прожектор світить, ви бачите якусь конкретну сферу свого життя в цілому: все, що у цій сфері було відсунуте на периферію або сховане у куточок, стає добре видимим. Це бачення прихованих колись проблем може бути надто драматичним і викликати бурхливі емоції. Але це бачення дає можливість усвідомити те, над чим варто працювати. Звісно, вибір працювати чи ні залишається за вами, бо є свобода волі. Якщо ж ви наважитеся прийняти виклик, що кинули вам події у час затемнення, то, хоча і можлива напружена робота (залежно від серії сароса), ефект затемнення може глибоко змінити ваше життя і тривати не лише 18 років, а й довше.

Затемнення дозволяють побачити ті якості особистого життя, які стримують ваш еволюційний розвиток або перешкоджають вам просуватися обраним шляхом і (відверто кажучи) перешкоджають вам втілити власну долю. Ваші самостійні рішення щодо того, як ви будете розв'язувати ці питання, матимуть важливі наслідки.

Транзитні затемнення в натальній карті.

Не варто намагатися передрікати ефект будь-якого конкретного затемнення. Слід зосередити увагу на символізмі натальних домів, до яких потрапляє затемнення.

Протягом будь-якого одного року затемнення відбуватимуться у протилежних домах, тобто першому/сьомому або другому/восьмому і т. д. Затемнення рухаються ретроградно через карту та акцентують послідовно дома однієї пари.

Затемнення у парі домів показує, у якій сфері життя несподівані події або питання спричинятимуть деяку стурбованість (позитивним або негативним чином). Тип залученої енергії визначається якостями затемнення конкретної серії сароса, а дім, куди потрапляє затемнення, указує на ту сферу життя, до якої буде прикута ваша увага.

В період з 2015 року до 2017 року включно всі затемнення в гороскопі України проходили через вісь шостий-дванадцятий дім. Через цю вісь проходило також Місячне затемнення 31 січня 2018 та сонячне затемнення 15 лютого 2018. Таким чином, весь цей час затемнення акцентували такі сфери життя в Україні: повсякденна праця, державна та військова служба, малий та середній бізнес, охорона здоров’я, початкова освіта, висококваліфікована точна праця, інтелектуальна праця, домашні тварини, інструменти для роботи та механізми, питання гігієни та дієти, лікарні, реабілітаційні центри; викриття дій «п’ятої колони», ворожих спецслужб, іноземної розвідки; позбавлення саморуйнування, фобій, залежностей, поганих звичок; розкриття таємної змови, обману, таємної ворожнечі; висвітлення «білих плям» в історії, розсекречування архівів.

На відміну від попередніх затемнень 2015 -2018 років затемнення 2019 року проходять через вісь четвертий-десятий дім. Таким чином, у 2019 році затемнення акцентували такі сфери життя в Україні: державний уряд, аристократія, керівничий клас, олігархія. Питання національного престижу: як українське суспільство виглядає перед сусідами. Усвідомлення громадянським суспільством мети України – ідеалів, яких суспільство прагне та свідомо культивує. Питання національної культури й традицій. Питання націоналізму – ідеології любові до України. Питання якості населення України – «простих людей». Також акцентована тема опозиції до уряду. Тема ідеології народних мас і опозиції. Тема соціалізму як поширеної ідеології опозиції. Також акцентується необхідність розв'язувати питання, що стосуються землі, сільського господарства і всього того, що дає земля.

У 2020 і 2021 році затемнення проходили через вісь третій-дев’ятий дім, акцентуючи такі сфери життя: система вірувань, ідеали, філософія, релігія, церква, ідеологія, законодавча гілка влади, юриспруденція, міжнародні відносини й система міжнародного права, вища та спеціальна освіта, видавнича справа, відомі письменники, реклама, свобода слова, журналісти, телевізійні канали, преса, всі ЗМІ, дороги, транспорт, засоби зв’язку, плітки, початкова освіта. 

У наприкінці 2021 і у 2022 році затемнення проходили через вісь другий-восьмий дім. У фокусі уваги такі сфери життя: драматичні події, смерть багатьох людей, мобілізація в широкому сенсі слова, масштабні руйнування, незворотні втрати, криза, колапс, катастрофа, допомога з боку інших, реанімація, реабілітація, борги, податки, кредити, спадок, природні ресурси, банківська система, економіка, енергетика, здоров’я як ресурс, таланти та здібності, особисте майно, власні прибутки й статки, національний продукт. У фокусі уваги - заробітки та статки громадян, джерело особистого прибутку громадян, особисте майно, покупки, створення матеріальних форм, особисті таланти та здібності громадян, самооцінка громадянина, особиста система цінностей громадянина, особиста життєва позиція громадянина, виробництво харчів та інших матеріалів в Україні – спосіб, в який це робиться, банківська сфера, фінансові ресурси, матеріальні ресурси, природні ресурси, енергетика, багатство, економіка, національний продукт; якісь суспільні цінності: те, що для суспільства є важливим, а також персони, яких нація оцінює високо; ставлення громадян до національного багатства. Сексуальне життя та спільні з партнерами ресурси; пошуки виходу із кризи та подолання наслідків війни, руйнування; розв'язування питань накопичень, боргів, податків; питання хірургії, реанімації, протезування, реабілітації; питання реставрації, трансформації, перероблювання та утилізації відходів; окультизм, метафізика, наукові дослідження, детективні розслідування, криміналістика, корупція, тероризм.

Затемнення 2023 року і квітневе затемнення 2024 року проходять через вісь перший-сьомий дім. Ці затемнення акцентують такі сфери життя українців: питання ідентичності, національний міф, національні інтереси, зовнішній вигляд українців, самопрезентація у світі, стан фізичного тіла українців, власні ініціативи, власна незалежність українців, стосунки України з іншими державами, протистоянні відвертому ворогові, судові справи, ділове партнерство, союзи. 

У 2024 році маємо чотири затемнення: два сонячні та два місячні: сонячне затемнення 8 квітня і місячне затемнення 25 березня, сонячне затемнення 2 жовтня і місячне затемнення 18 вересня. Затемнення 2024 проходять через дві віхи домів: вісь перший-сьомий дім і дванадцятий - шостий дім.

Астрологічна карта-композит Сонячного затемнення 08.04.2024

Сонячне затемнення 8 квітня 2024 у 20 градусі Овна.

Сонячне затемнення 8 квітня 2024 у 20 градусі Овна і місячне затемнення 25 березня 2024 у 6 градусі терезів належать до серії сароса 8 N, цикл затемнень цієї серії розпочався 17 травня 1501 і завершиться 23 червня 2 745 року. У підручнику Бернадет Брєді: «Винахідливість і спалахи геніальності вирізняє цю серію сароса. У людей виникатимуть інтуїтивні спалахи, гарні ідеї або яскраві видіння. Це наново знайдене натхнення уводитиме людину від її суспільного життя або стосунків, що викличе напруження у приватному житті. Це час, коли людині потрібна свобода, хоча б лише на кілька тижнів».

Аспекти цього затемнення та їх символізм:

  • Новий Місяць = Уран = Меркурій/Венера: імперативні події складаються в такий спосіб, що в суспільстві говорять і міркують про необхідність винайти щось принципово нове на противагу старим науково-технічним способам розв'язання нагальних задач, які перестали відповідати викликам часу. Тому в суспільстві на передній план виходять такі персони: представники парламенту, фахівці у галузі колективної роботи, альтруїсти, волонтери, науковці, винахідники, інженери, авіатори, айтівці, фахівці у галузі гуманітаристики, астрологи, фахівці у галузі символьних систем.

  • Плутон = Венера/Сатурн = Новий Місяць/вузол: стає очевидним, що офіційні владні структури не спроможні убезпечити суспільству захист і збереження цінностей цивілізації. Тому неспроможні структури руйнуються імперативними обставинами, незруйнованими залишаються лише ті структури, які здатні створювати союзи заради суспільного блага навколо цінностей цивілізації.

  • Марс = Меркурій = Новий Місяць/Нептун: імперативні обставини руйнують нереалістичні уявлення людей, ірраціональні сподівання на диво і фантастичні очікування, містифікації та спроби видати бажане за дійсне викликають у людей не просто роздратування, а лють, критика стає безжальною і вимагає підтвердити слова, промови, обіцянки конкретними скерованими на досягнення результату діями. Імперативні обставини виводять на передній план в суспільстві таких персон: військові, енергійні сміливі люди, будівельники, пожежники, рятівники, спортсмени, майстри свого діла, журналісти, студенти, молодь, учні, помічники.

В гороскопі України це затемнення не створює кон’юнкцій і опозицій з натальними планетами, не створює квадратур до Сонця або до Місяця. Тож затемнення не матиме значного довготривалого ефекту. Нагадаю, що затемнення акцентує такі сфери життя українців: питання ідентичності, національний міф, національні інтереси, зовнішній вигляд українців, самопрезентація у світі, стан фізичного тіла українців, власні ініціативи, власна незалежність українців, стосунки України з іншими державами, протистоянні відвертому ворогові, судові справи, ділове партнерство, союзи.

Астрологічна карта-композит Сонячного затемнення 02.10.2024

Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року у 11 градусі Терезів.

Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року у 11 градусі Терезів і місячне затемнення 18 вересня 2024 року у 26 градусі Риб належать до серії сароса 8 S, цикл затемнень цієї серії розпочався 1 квітня 1718 року і завершиться 30 квітня 2 962 року. Затемнення проходять через вісь дванадцятий-шостий дім. Це затемнення акцентує такі питання: самотність, ізольованість, вигнання, життя на чужині, важкі захворювання, залежності, психічні розлади, лікарні, госпіталі, реабілітаційні центри, тюрми, монастирі, притулки, закриті навчальні заклади, таємні служби, таємні вороги, таємна підривна діяльність, викриття брехні, протидія підривній діяльності в державі, подолання саморуйнування, зцілення від психотравм, повсякденна побутова рутина, підтримка здоров’я, сфера охорони здоров’я, малий та середній бізнес, робочі інструменти, зброя, оргтехніка, тонка точна інтелектуальна праця, державна та військова служба, домашні тварини.

У підручнику Бернадет Брєді: «Відокремлення і втрата. Розлучення. Завершення чогось і сум з цього приводу. також можливе фізичне пошкодження через надмірного напруження власних сил. Це невдалий час для напруженої фізичної активності”».

Аспекти цього затемнення та їх символізм: Сатурн = Новий Місяць/Марс: імперативні обставини змушують закріпитися на своїх позиціях, зберігати спокій, твердість, вірність своїм позиціям. Слід налаштуватися терпіти, чекати, економити сили на довгій важкій дистанції до мети. Доводиться захищати власні кордони, боронитися, бути мудрим і обережним у застосуванні сили.

В гороскопі України це затемнення не створює кон’юнкцій і опозицій з натальними планетами, не створює квадратур до Сонця або до Місяця. Тож затемнення не матиме значного довготривалого ефекту.

3 квітня 2024