Інавгурація Президента України В.О. Зеленського. Момент підписання Присяги.


Інавгурація Президента України В.О. Зеленського. Момент підписання Присяги.

Інавгурація Президента України В.О. Зеленського. Момент підписання Присяги.

Як правильно читати карту інавгурації? Потрібно дивитися не всі показники карти, а лише показники теми елективного питання. Тема: державна влада, Президент держави – розглядаємо Сонце та 10 дім, а також Сатурн як сигніфікатор 10 дому. Розглядаємо Місяць як природний сигніфікатор елективного запитання. В елективній карті враховуються суто ті аспекти, що сходяться, а також ті аспекти, що розходяться з орбом в межах 1 градусу. З аспектів розглядаємо кон’юнкції, секстилі, квадратури, трини, квіконси, опозиції. Щоб дізнатися, чим завершиться каденція, розглядаємо положення управителя 4 дому та планети в 4 домі.

Сонце управитель Асц в карті - це вказує на видатну роль Володимира Зеленського в історії України. Володимир Зеленський опиняється у центрі уваги в суспільстві, подібно до того, як артист на сцені. Сонце не має напружених аспектів: ніщо не заважає приймати самостійні рішення, керувати, віддавати накази, контролювати, бути лідером. Рішення, вибори, вчинки обмежені суто рівнем компетентності та рівнем особистого еволюційного розвитку. Сонце не має гармонійних аспектів: ніщо не допомагає приймати самостійні рішення, керувати, віддавати накази, контролювати, бути лідером, ніхто не підтримує, ніхто не ставиться дружелюбно, немає щасливого збігу обставин і незаслуженого везіння. Сонце має єдиний аспект - кон’юнкцію з Меркурієм: поруч із Зеленським завжди перебуває хтось, кого Зеленський слухає і з ким розмовляє. Це такі персони: посланець, провідник, комерсант, доповідач, інформатор, зв’язковий, молода персона, учень, студент, підмайстер, радник. Така кон’юнкція орбом 1  градус 30 хвилин – явище «спаленого» Меркурія. Цей аспект не є сприятливим для прийняття самостійних важливих рішень на розумній основі – сприятливою є кон’юнкція Сонце/Меркурій, коли Сонце і Меркурій розташовані на відстані 5-8 градусів одне від одного, бо в такому разі інтелект індивіда розквітає в імперативних ситуаціях, коли індивід бере на себе відповідальність, приймає важливі самостійні рішення, віддає накази, керує, контролює, застосовує власну компетентність в обставинах, що вимагають  вибору «або – або». «Спалений» Меркурій вказує на те, що інтелект індивіда повністю позбавлений ініціативи і є вірним слугою егоїчних намірів індивіда, і займається лише тим, що знаходить слова для виправдовування рішення, ініціативи і реакції індивіда. Цей аспект символізує брак об’єктивності мислення, бо розум, пригнічений особистою волею або волею іншої надважливої для індивіда персони, не може поглянути на речі з боку, з іншої точки зору. Який є вихід для людини, що потрапила на керівну посаду в момент дії цього аспекту? Вихід такий: персона має оточити себе компетентними у своїх галузях відповідальними персонами, призначити на керівні посади виключно компетентних керівників, перед прийняттям самостійних важливих рішень радитися з компетентними відповідальними персонами.

Який Володимир Зеленський в якості Президента? Сонце в Тельці: він скерований на те, щоб укріпити те, що вже має. Віддає перевагу галузям, які йому добре знайомі, уникає нового і неочікуваного (особливо, коли йдеться про фінанси). Велике значення надає відчуттям, гурман за визначенням. Людина практична і вперта. Мислення має конкретне, дуже практичне, не надто добре почувається, коли потрібно теоретизувати. Під час обговорення будь-якого питання, в першу чергу, міркує про те, які з цього можуть бути зиски, вигода. Любить тих, кого добре знає і кому довіряє. Зі «своїми» природний, м’який, уважний, чарівний.

Де місце Володимира Зеленського в історії української державності? Сонце точно на куспіді 11 дому: Володимир Зеленський – голова створеної під нього партії, за яку проголосувала більшість виборців. Він увійде до історії України як людина, що привернула увагу своїми рішеннями та вчинками до проблеми інститутів керування державою. За період його діяльності в ролі Президента в державі виникають імперативні обставини, які вимагають вибору з боку суспільства «або-або» щодо долі законодавчих органів, самої ідеї парламентаризму та місцевого самоврядування. Самостійні рішення, відповідальність, вибори і вчинки, компетентність Президента Зеленського визначають зв’язки України з більш віддаленими країнами та з дружніми націями. Цей аспект символізує те, що з особистістю Президента Зеленського його виборці пов’язують довготривалі колективні надії, бажання, амбіції та ідеали.

Те, що буде зробленим під час керування в державі Володимиром Зеленським, позначиться на таких сферах життя в Україні: ідеали, що суспільство прагне досягти та свідомо культивує, інститути керування державою, законодавчі органи, Верховна Рада і місцеве самоврядування; іноземні справи – зв’язки з більш віддаленими країнами та дружніми країнами; наукові розробки, передові технології, прогресивні реформи, модернізація; довгострокові колективні сподівання, колективна робота. Натальне положення Сатурну в 11 домі в гороскопі України як управителя 10 і 11 домів вказує на те, що найкращий державний устрій в Україні – парламентська республіка. Оскільки Сонце в момент Інавгурації Президента Зеленського перебуває на куспіді 11 дому, можна говорити про те, що роль Володимира Зеленського на посаді Президента полягає в тому, щоб привести Україну до парламентської республіки.

Заради досягнення якої  мети населення України віддало свої голоси на виборах Президента за Володимира Зеленського? МЦ (куспід 10 дому) в Овні: за ради того, щоб Президент Зеленський своїми рішеннями, вчинками, ініціативами сприяв відвертій сміливій боротьбі з ворогом в інтересах української політичної нації. Заради створення держави-воїна, що захищає українську політичну націю від нападників, загарбників, ворогів. Заради конкретних практичних дій, скерованих на розвиток сильної сміливої добре озброєної армії. Заради сприяння розвитку професійної майстерності української політичної нації. Заради сприяння розвитку спорту в державі.

Через що здійснюватиметься мета української політичної нації під час керування державою Володимиром Зеленським в якості Президента? Управитель МЦ Марс в 11 домі: через конкретні практичні дії в ролі захисників інтересів української політичної нації в таких сферах як  інститути керування державою, законодавчі органи, Верховна Рада і місцеве самоврядування; іноземні справи – зв’язки з більш віддаленими країнами та дружніми країнами; наукові розробки, передові технології, прогресивні реформи, модернізація; довгострокові колективні сподівання, колективна робота.

Що допомагає українській політичній нації здійснювати мету під час керування державою Президента Володимира Зеленського? Марс в секстилі з Ураном в Тельці в 10 домі: опора на таку надважливу для українців цінність як незалежність і свобода, а також опора на такі галузі як наукові розробки, передовий рубіж науки та технологій, символьні системи, наука, науково-технічний прогрес, авіація, важка промисловість, інжиніринг. Допомагають друзі української політичної нації. Допомагають в боротьбі за відстоювання інтересів української політичної нації такі персони: науковці, інженери, винахідники, прогресивні реформатори, представники галузі передових технологій.

Уран в 10 домі Інавгурації – це той самий аспект, що є в натальній карті України. Це означає, що під час каденції Президента Зеленського українська політична нація і держава в цілому як першорядну ставить мету побудувати міцну надійну незалежну державу-притулок для українців. Мета української політичної нації під час перебування на посаді Президента Володимира Зеленського - економічна та політична незалежність України, інтелектуальна позиція України в світовому співтоваристві, розвиток вільного підприємництва. Саме цю мету Президент Зеленський проголошує під час своїх публічних промов як в Україні, так і перед світовим співтовариством. Як відомо, українська політична нація прагне автономії та схильна до бунтарства і революції. Керівники ж України можуть проявляти автократизм і тоталітаризм. Але оскільки керівництво України цілком залежить від волі народу (управитель 10 дому України Сатурн у Водолієві, Місяць у Водолієві, диспозитор Місяця і Сатурна Уран в 10 домі на МЦ), то саме воля народу визначає долю керівництва держави і степінь прогресивних змін в державі, - модернізацію та гуманітарний розвиток. Уран в гороскопі України в кон’юнкції з Нептуном, що в секстилі з Плутоном. Це потужна позиція як народу України, так і уряду. Вона свідчить про фатальну невідворотність прогресивного розвитку держави, оскільки ці планети представляють рокові сили, непідвладні волі окремої персони чи волі колективу. І доля України визначається глибинними процесами, що відбуваються у несвідомому народу і відбиваються у вчинках конкретних лідерів і в діях народних мас. Державне керівництво України, як і народ, можуть бути політично нереалістичними, прагнути м’яких варіантів, уникаючи конфронтацій (кон’юнкція Уран/Нептун в гороскопі України в 10 домі). Це може схиляти до інтриг, закулісній активності. Нептун в 10 домі гороскопа України вказує на те, що українська політична нація схильна позбавляти керівництво держави влади, коли воно не виправдало сподівань, розчарувало. Особливість України в тому, що уряду не вдається залишати в секреті якісь свої обмани, прорахунки, хибні погляди, ілюзії - все це швидко стає відомим суспільству та може стати формальною причиною того, що уряд буде відсторонений.

За здійснення яких соціальних програм діяльність Володимира Зеленського на посаді Президента подобатиметься українській політичній нації, високо оцінюватиметься громадянами і завершиться красиво, гармонійно і на користь державі? В 10 домі Венера управителька 4 дому: перш за все, це забезпечення на законодавчому рівні гарних умов для розквіту національної культури і мистецтва: література, музика, кіно, цивілізоване дозвілля. Держава моє виділяти на це кошти, всіляко підтримувати, заохочувати митців. Українцям має бути приємно жити в Україні. По-друге, це створення в Україні сприятливих для самозайнятості українців умов: підтримка малого й середнього бізнесу, розвиток системи охорони здоров’я, розвиток системи оздоровчого спорту, фінансування віськовослужбовців, фінансування учителів, сприятливі умови для здійснення тонкої точної інтелектуальної праці та бджільництва (в гороскопі України Венера в 6 домі). Обставини склалися так, що від особистих самостійних рішень Володимира Зеленського як фактичного політичного лідера України, так і символічного очільника держави залежить добробут населення: до сфери його впливу потрапляють питання, що стосуються природних ресурсів України, фінансових закладів, банкірів, землеробства і фермерів, умов праці для малого й середнього бізнесу, витрат на армійську службу та на держслужбовців, фінансування програм з охорони здоров’я, фінансової підтримки сфери тонких точних інтелектуальних занять. Володимир Зеленський як лідер держави, очільник несе особисту відповідальність за те, чи буде приємним спільне буття для української політичної нації в України, чи зможе держава функціонувати без репресій. Від рішень Президента Зеленського залежить, чи будуть існувати відповідні закони, що сприятимуть розквіту українського мистецтва, моди, дозвілля. Оскільки Венера в гороскопі Інавгурації не має аспектів ураження і перебуває в дуже сильній позиції в знаку свого керування Тельці та в 10 кутовому домі, можна впевнено стверджувати, що Володимиру Зеленському ніщо не заважає здійснювати ці цілі. Цей аспект також вказує на те, що Володимир Зеленський як очільник держави прагне встановити мир в Україні. Нагадаю, що Володимир Зеленський був обраний Президентом у 2019 році - в той час, коли Росія окупувала території України з 2014 рокі і з тих пір не припиняє військових дій проти України.  Венера управителька 4 дому в Тельці в 10 домі, яка не має аспектів, що сходяться, застерігає: надто пристрасне прагнення ним миру за будь-яку ціну не призведе до закінчення війни перемогою України, а матиме наслідком посилення військових дій з боку ворога. Таким чином, керування державою Володимиром Зеленським може закінчитися в ту мить, коли замість миру Україна отримає війну.

Як розвиватимуться події в Україні в під час перебування Володимира Зеленського на посаді Президента? Дивимось аплікативні аспекти Місяця в елективній карті до виходу Місяця зі знаку Стрелець.

Перший аспект Місяця – квадратура з Нептуном на куспіді 9 дому. Після Інавгурації пояснюються приховані до того речі в галузі законотворчості, відкривається скандальна правда стосовно порушення законів міжнародного права, сильно загострюється ситуація з нафтопродуктами та морськими перевозками. У зв’язку з тим, що щось приховане стає відомим іноземцям, виникають дуже неприємні ситуації у міжнародній площині. В середині країни виникають гострі ситуації на ґрунті питань світоглядну, віри, релігії, моралі, філософії, пропаганди, ідеології.

Далі – кон’юнкція Місяця з Юпітером в Стрільці. Аспект елективної карти Місяць/Юпітер споріднений опозиції Місяця з Юпітером в гороскопі України. І хоча кон’юнкція символізує ситуативне розширення можливостей Президента Зеленського, в глобальному сенсі цей аспект говорить про те, що народна любов до нього дуже мінлива, ненадійна, швидкоплинна: обожнювання і тотальне схвалення миттєво перетворюється у ненависть і суцільне презирство. Жодному керівникові України не варто знаджуватися високими рейтингами народної довіри і сподівань. У спадок від свого колоніального минулого українська нація отримала недовіру до керівників власної держави, сприймає керівництво держави як апріорі вороже – рейтинги Президентів починають падати одразу після обрання на посаду. Патерналізм українців проявляється в тому, що вони повністю перекладають відповідальність за свою долю на Президентів, ірраціонально вірять, що Президенти здатні творити дива. А коли Президент не може здійснити нереалістичних очікувань народу і вдовольнити його неадекватних бажань, нарід волає: «Це несправжній Президент, давайте нам іншого Президента!» При цьому квадратура Плутон-Місяць в гороскопі України при опозиції Місяця до стеліуму Меркурій ретро/Венера ретро/Юпітер/Сонце – це, безумовно, войовничий аспект і він говорить про те, що народ України готовий стояти на смерть за ідею незалежної України, за ідею свобідного самовизначення, за ідею свободи. Народ України гуртується, демонструє небачену єдність, коли з’являється загроза незалежності України від внутрішнього або/та зовнішнього ворога. Аспект Місяць-Плутон в гороскопі України такий самий, як і в гороскопі Угорщини. В гороскопі демократичної Польщі ми бачимо квадратуру Місяць-Марс. Народні очікування в цих державах великі, й нарід готовий несамовито боротися за досягнення своїх цілей. Будь-яке керівництво, котре буде ігнорувати прагнення такого народу, сильно ризикуватиме, а іноземна держава, яка образить польський, угорський або український народ, пожалкує про це (див. М. Бейджент, Н.Кемпіон, Ч.Харві «Світова астрологія», М.: Ліга незалежних астрологів, 1999). Квадрат Місяць-Плутон в гороскопі України й Угорщини та квадрат Місяць-Марс в гороскопі Польщі відбиваються у початкових строках державних гімнів цих країн. Тож чим більше у Володимира Зеленського можливостей на посаді Президента України, тим вищі очікування українців від нього. Це, перш за все, очікування розширення можливостей для України як самостійної незалежної держави в світі, що, в свою чергу, дасть розширення можливостей і громадянам України.

Далі - квіконс Місяця з Меркурієм: змінюється ситуація з найближчим оточенням Президента, із його радниками, консультантами. Можна сподіватися на те, що у керуванні державою поруч із Президентом Зеленським опиняються розумні обізнані компетентні відповідальні персони – і державні справи на користь інтересів української політичної нації рухаються у пришвидшеному темпі.

Чим завершяться всі зусилля Володимира Зеленського на посаді Президента? Останній аспект Місяця – квіконс із Сонцем на куспіді 11 дому: змінюється ситуація в тому, що стосується роли Президента в державі України. Можна говорити про імперативні обставини, за яких змінюється ситуація в таких сферах в державі: інститути керування державою, законодавчі органи, Верховна Рада і місцеве самоврядування; іноземні справи – зв’язки з більш віддаленими країнами та дружніми країнами; наукові розробки, передові технології, прогресивні реформи, модернізація, довгострокові колективні сподівання.

Місяць не створює аспектів з Венерою: за час керування державою Володимиром Зеленським немає умов для того, щоб мир у війні Росії проти України був досягнений на добрих для України умовах.

Місяць є диспозитором управителя МЦ Марсу: за час керування державою Володимиром Зеленським армія потребуватиме турботи, опіки з боку народу. Такі вимоги до керівництва держави висуває популярна думка, жінки України, опозиція: добре харчування для армії, комфортні умови проживання для армійців, захищеність армійців у соціум всілякими пільгами для них та їхніх родин. Якщо за часів керування Володимиром Зеленським країною армія буде в занепаді, погіршяться умови існування військових, то Президент Зеленський стане дуже непопулярною персоною, саме його населення обвинувачуватиме в негараздах армійців. Також цей аспект є вказівкою на те, що під час керування державою Володимира Зеленського в якості Президента ситуація на фронті погіршиться: активність з боку агресора посилиться, оскільки агресор сприймає в цей час Україну та її керівництво як слабких, млявих, боягузливих, не здатних до опору (Марс управитель МЦ в Ракові в знаку падіння). Але це не значить, що Україна дійсно слабка. Марс в Ракові дає народу, який змушений захищатися від нападника, шалену силу, бо народ відчуває загрозу знищення всього, що йому дороге: рідна земля, могили предків, національна пам’ять, національна культура, рідна оселя, домівка, родина, близькі, старі і діти, жінки. Таким чином, враховуючи те, що в гороскопі України Асц в Овні, войовничість української політичної нації стрімко зросте, якщо виникне і проявить себе загроза безпеці і комфорту українців.

В чому полягає обов’язок перед українським народом Володимира Зеленського в якості Президента України? Сатурн як сигніфікатор державності та посади Президента в Козерогові у 6 домі елективної карти вказує на те, що обов’язок Володимира Зеленського як Президента – служити інтересам української політичної нації та зміцнювати зовнішні кордони та внутрішні структури української самостійної незалежної держави. Цікаво, що створена спеціально для розширення можливостей Володимира Зеленського на посаді президента партія так і називається: «Слуга народу». Цей дивовижний збіг із метафізичної точки зору на історію говорить про те, що Володимир Зеленський не випадково опинився в цей час в цьому місті – він увійде до історії України, його не забудуть люди, що би він не робив на посаді Президента. Звісно, у нас у всіх є свобода волі, і саме це визначає, який саме слід в історії залишиться після нас, а гороскоп – це всього лише описання потенціалу, який в той чи інший спосіб зможе або не зможе реалізувати персона.

Положення 6 дому в гороскопі України показує, що конкретно має робити Президент України, щоб його служіння народові відповідало задуму Творця.

6 дім є ключовим в гороскопі України. Самореалізація української нації та держави (1 дім), добробут громадян та національне багатство (2 дім), зв’язок зі світом і зв’язок громадян між собою (3 дім), здоров’я та гідні умови праці й побуту (6 дім), а також партнерські взаємини з державами і націями (7 дім), іноземні відносини, тип філософії та релігії, системи переконань, табу, загальноприйняті цінності та мораль, що гарантує громадський порядок, вища освіта, закон і система законодавства (9 дім) – всі ці галузі напряму визначаються мірою усвідомлення народом і урядом необхідності трудитися, підтримувати порядок в державі та системно  організовувати труд разом із ефективної утилізацією сміття ( в гороскопі України планети-управителі цих домів скупчені в 6 домі роботи).

Сонце в гороскопі України управитель 6 дому в 6 домі в Діві. Це говорить про те, що держава Україна  розвивається і стверджує себе в світі завдяки тому, що і громадяни, і керівники держави люблять працювати, слідкують за чистотою, точні у виконанні обов’язків і уважні до деталей. На момент відновлення сучасної незалежності України народ і уряд опинилися перед фактом: територія держави захаращена, надто багато сміття, природа понівечена і нездорова, населення має слабке здоров’я і погані побутові звички – все це заважає жити й насолоджуватися життям, тож треба робити вибір:  або добровільно наводити в державі лад і міняти шкідливі звички на здорові – або потерпати у злиднях і страждати на захворювання. Якість життя українців залежить від наявності у них здатності до критичного мислення, здорового глузду, комбінаторних здібностей, раціонального підходу до здоров’я і роботи, любові до інтелектуальної праці, творчого підходу до наведення чистоти і порядку, відповідального ставлення до екології.

Меркурій в гороскопі України ретроградний керує 3 і 6 домами. Кон’юнкція Меркурій/Юпітер у 6 домі говорить про те, що уряд може об’єднати українську політичну націю, якщо розвиватиме цікавіть і повагу до української мови як державної. В Україні має бути єдина система початкової і вищої освіти українською, також має бути налагоджена система українських ЗМІ, телебачення, видавнича справа має заохочувати видавати книжки українською.

Венера у Левові у щільній кон’юнкції з Меркурієм, Сонцем і Юпітером. Юпітер і Венера – «велике» й «мале щастя», їхня кон’юнкція – це потужний вказівник на те, що українська держава буде успішною, заможною, розвиненою, цивілізованою, якщо українська політична нація буде об’єднаною спільною культурою та спільною мовою. Україна має великі шанси бути щасливою, гарною, приємною для життя, розумною державою. Вона може прославитися в світі завдяки вирішенню питань екології,  завдяки тонкій точній інтелектуальній праці, завдяки літературі, моді, мистецтву.

В гороскопі України 2 дім в Тельці, планет в ньому немає.  Управителька 2 дому Венера ретроградна у Левові в 6 домі. Це говорить про те, що природні ресурси України можуть бути джерелом добробуту громадян, але для цього громадянам доведеться подолати психологію бідності, що дісталася у спадок від совецького виховання. Керівник держави, який зможе надати народу можливість працювати з ресурсами країни і збагачуватися, увійде до історії як людина, що фактично скасувала рабство.  Керівництву держави необхідно робити ставку на розвиток малого й середнього бізнесу, на самозайнятість населення, на підвищення культури побуту, на виховання художнього смаку і навичок цивілізованої поведінки у повсякденні. Це зробить людей заможними, здоровими, красивими, щасливими. Розвиватимуться мистецтва, ремесло, зростатиме добробут.

Венера в гороскопі України керує також 7 домом. Добробут і здоров’я українців залежать від того, чи входить Україна до союзу розвинених держав, наприклад, чи є вона членом НАТО та ЄС. Тому що Україні постійно загрожує агресія з боку Росії. Уряд України має опікуватися тим, щоб мати ефективну дипломатію, щоб можна було вигідно продавати результати праці українців за кордоном. Якщо зовнішня та внутрішня політика України не будуть вдалими, українцям загрожують безробіття, низький рівень побутових умов, поганий стан здоров’я.  Ворожа держава та внутрішні вороги України прагнуть мати українців в якості рабів, загрожують природним багатствам України. Щоб увійти до історії в якості миротворця, керівнику держави потрібно робити чіткі кроки в бік вступу до НАТО та до ЄС.

Марс України в Діві в 6 доме. Народ України терплячий,  українська політична нація – це нація трударів – майстрів високого класу, майстрів-інтелектуалів, вправних сміливих неперевершених вояків, зброярів, вправних будівельників, лікарів-хірургів, медичних працівників, майстрів працювати тонкими точними інструментами, бджолярів. Через повсякденну працю та військову службу українська політична нація реалізує себе і свою державу, розкриває свій національний міф. Трин між Сатурном, управителем МЦ, і Марсом, управителем Асц, - це вказівка на цілісність нації, на її єдність із власним правлячим класом.  У розвиненому варіанті цей аспект аспект дає розквіт української політичної нації під захистом мудрих правителів і сильних збройних сил, міцні захищені кордони держави і  високий рівень безпеки громадян в середині держави. Цей аспект є вказівкою на те, що федеративний устрій держави Україна не є природним, намагання його створити є проявами агресії до України з боку її ворогів. Стеліум Сонце, Меркурій, Венера разом із Марсом, управителем Асцендента, в опозиції до Місяця-одинака говорить про те, що народ України відчуває єдність, належність до цілісної політичної нації. До історії увійде той Президент, який зробить військових елітою нації, зміцнить армію, підійме виробництво сучасної зброї, забезпечить гідні умови для служби в армії.

Юпітер в гороскопі України керує 9 домом і розташований в Левові у 6 домі. Це означає, що законодавство в Україні, перш за все, має забезпечувати сприятливі умови для працівників, має бути скерованим на підтримку малого та середнього бізнесу (6 дім – це робітники по найму, службовці, військові, учителі, лікарі на відміну від 10 дому промисловців і олігархів). Правда, аспекти Юпітера в гороскопі України вказують і на те, що і за поганого законодавства нарід буде виживати своїми силами, але розвитку держави не буде, нарід знаходить можливість працювати і вирішувати свої повсякденні задачі, в тому числі й задачі, пов’язані зі здоров’ям нації (Юпітер і Венера в стеліумі сильно пом’якшують всі негаразди, дають надію та віру). Над вдосконаленням законодавства необхідно постійно трудитися, бо законодавство у нашому випадку слугує інструментом, що забезпечує самовираження нації в роботі та гарне здоров’я. Закони в України мають бути чітко сформульовані, з добре пропрацьованими деталями. Видавнича справа в Україні та сфера вищої освіти мають бути високорозвинені. До історії увійде той Президент, за керування якого в законодавчій сфері відбудуться такі зміни, що забезпечать розвиток вище перелічених галузей.

На тлі яких змін в Україні Президент Зеленський почнає свою роботу і як до цих змін йому слід адаптуватися? З 2 жовтня 2019 до 22 грудня 2019 транзитний Юпітер в 9 натальному домі. Це сприяє розвитку законодавчої сфери, сфери вищої освіти та видавничої справи, а також вирішенню питань міжнародного права. Юпітер в гороскопі України керує 9 домом і є у складі стеліуму за участі Сонця, Венери і Меркурія в 6 домі. Це означає, що елітами в Україні є представники простого народу, а не аристократія, тому розвиток держави відбувається дуже повільно. За таких умов народ має дійти до тої стадії неспроможності офіційної влади, котра ставить народ на межу фізичного виживання, і після цього відбувається еволюційний стрибок у свідомості народу, який викликає стійку потребу вирощувати власні цивілізовані еліти: виникає потреба підвищувати рівень культури, розвивати себе, виникає попит на якісну вищу освіту, на плекання моралі та на слідування високим ідеалам. В Україні державна та виконавча влада повністю залежні від прагнень простого народу, популяції в цілому, населення (потужний Місяць-одинак у Водолієві в опозиції до Сонця/Меркурія/Венери/Юпітера; диспозитор Місяця та Сатурна Уран в 10 домі в ангулярі). Жоден керівник держави не утримається при владі в нашій державі, якщо втратить щиру любов і підтримку народу.

З 22 грудня 2019 до 25 листопада 2020 транзитний Юпітер в 10 натальному домі. Цей транзит діє кожні 12 років, попередній був між груднем 2007 та груднем 2008 років. В цей час у держави виникає найкращий шанс досягти мети, що ставить перед собою нація, отримати визнання в світі, стати суб’єктом в політиці. Цей транзит може принести народну любов очільникам держави, що забезпечить політикам підтримку, а простим людям - просування на кращі позиції в суспільстві.

Транзитний Сатурн в кон’юнкції з натальним Нептуном. Колективне несвідоме української політичної нації знаходиться під впливом фантастичних уявлень про можливості держави, про еліти в державі, про керівництво держави, а також під впливом нереалістичних очікувань від будь-яких структур влади в державі. Під впливом цих марень в Україні розмиваються інститути, що відділяють в державі порядок від хаосу. Можна говорити про те, що «щезають, розчиняються в просторі та часі» структури будь-якої влади. На колективному рівні виникають обставини, коли суспільство не відчуває кордонів, меж свободи, яку може собі дозволити. В суспільстві панує враження, що Україна як держава може дозволити собі що завгодно, нічим не обмежена. Колективне несвідоме перебуває у стані ейфорії: ірраціонально вірить в мудрість керівництва держави, в покровительство Вищих Сил над державою, мовляв, все буде добре попереду, бо все найгірше вже позаду. Це зачарування ілюзією дорого коштуватиме українцям після того, як туман самообману і обману розсіється і прийде жорстке суворе протверезіння. Якщо в цей час на рівні керівництва держави будуть спроби втілити популістські проекти, то правова система зазнає руйнації, громадянські служби перебуватимуть у стані дезорієнтації, всі охоронні та обмежувальні організації опиняться в ситуації, що ставить під сумнів моральність високого начальства. Нація в цей час схильна нехтувати законом і порядком, забуває про ієрархії, табу і правила безпеки. Це можна назвати періодом безвладдя, коли відсутня стратегія і самодисципліна, коли відмовляє пам’ять «не знав-не знав – і забув» і замовкає сумління. Але щойно аспект транзитного Сатурна з натальним Нептуном вийде за межі дії орбу, доведеться вибудовувати надійні структури влади, послідовно та неуклінно відновлювати порядок, строго дотримуватися правил і обмежувати себе буквально в усьому, бо настануть дуже скрутні часи. Але саме в такий спосіб суспільство дорослішає.

Транзити Сатурна по Нептуну в гороскопі України розпочався наприкінці 2018, точним був у січні-лютому 2019, а також в період із третьої декади липня до другої декади листопада 2019. Що відбувається? Йде підготовка до виборів Президента та до Верховної Ради (в натальній карті Сатурн в 11 домі колективної роботи, парламентаризму, прогресивних реформ). Ці події змушують українців зосередитися на тій сфері життя, що пов’язана з усвідомленням цілей нації, іміджом України в світі, елітами, структурами державної та будь-якої влади, земельними олігархами. В цей час у колективному несвідомому українців раптом затьмарюється бачення перспективи в житті, веселка надій тьмяніє, охоплює нудьга і безнадія: всі беззаперечні досягнення знецінюються, майбутнє виглядає сумним, бідним і безрадісним, високі цілі відчуваються як недосяжні в принципі, домінує песимістичний настрій. Ніби у мільйонів людей водночас вийшов із ладу психічний радар і став скеровувати курс на холодну сутінкову кам’яну пустелю. На цьому транзиті люди і цілі колективи зазвичай чинять глупство, наприклад, відмовляються від подальших дій, образно кажучи, застигають у нерухомості саме тоді, коли слід сконцентруватися до реальному житті та швидко рухатися вперед. Увага натомість сконцентрована на уявних, а не на реальних об’єктах. В ідеалі в такий період слід сконцентруватися на тому, щоб розібратися, чи можна в принципі якось втілити свої надії, мрії, марення в життя – це забезпечило би надійний зв’язок із реальністю. Але якщо еліти в країні не аристократичні, а плоть від плоті народу, то брак освіти і самодисципліни лише посилюватиме розрив із реальністю і потуратиме сліпим сподіванням «Та якось воно само по собі втілиться, якось воно буде, гірше вже не буде». Із порад щодо такого транзиту в підручнику астрології: «Знайдіть спосіб практично втілити свої внутрішні образи - і ви дістанетеся винагороди, на яку заслуговуєте». Після того, як транзит Сатурна по Нептуну завершений, відбувається неминуче примусове зіткнення з реальністю: туман розсіюється, тіні щезають, ілюзії розчиняються в повітрі, доводиться прощатися з нереалістичними очікуваннями і марними сподіваннями. Це дуже боляче. Те ж, що було зробленим під час дії аспекту, позначиться на таких сферах життя в Україні: уряд в державі, «правлячий клас», еліти, аристократія, земельна олігархія, партійне керівництво, національний престиж, імідж України пере сусідами; ідеали, що суспільство прагне досягти та свідомо культивує. А також на таких сферах: інститути керування державою, законодавчі органи, Верховна Рада і місцеве самоврядування; іноземні справи – зв’язки з більш віддаленими країнами та дружніми країнами; наукові розробки, передові технології, прогресивні реформи, модернізація; довгострокові колективні сподівання, колективна робота.

2020 рік – це рік обертання Сатурну для України, точний аспект 16 березня – 8 липня 2020. Що відбувається? Вкрай важливі для суспільства, доленосні події в таких сферах: інститути керування державою, законодавчі органи, Верховна Рада і місцеве самоврядування; іноземні справи – зв’язки з більш віддаленими країнами та дружніми країнами; наукові розробки, передові технології, прогресивні реформи, модернізація, довгострокові колективні сподівання. В цей час колективне несвідоме перебуває у стані депресії, спричиненої страхом втратити державність, не встигнути відбутися та здійснити амбітні цілі, панує страх не утвердитися Україні в світі в якості притулку для українців, де вони почуваються захищеними і у спокої. Цей страх буквально змушує мобілізувати всі внутрішні резерви та йти за межі власних обмежень, долати будь-які перешкоди, рухатися до мети з такою швидкістю, на яку лише здатні. В колективному житті на передньому плані опиняються люди, що здатні вибудовувати стратегії зміцнення державності. Цей час - поворотна точка в історії держави. Колективне несвідоме в цей час засвоює уроки важкого досвіду в школі болючих ударів. В державі здійснюється обряд переходу населення від стратегії виживання до стратегії розвитку. Завершується період вимог до керівника держави, який один несе відповідальність за все, що відбувається, і починається період усвідомлення власного обов’язку перед державою – перехід від залежності до свободи. Нарід звик жити під опікою Президента. А тут потреба у Президенті як опікуні відпадає. В якомусь сенсі нарід створює сам для себе державу, щоб самотужки забезпечити собі благополуччя. Вирішується питання у колективному несвідомому: «Хто керує нашим життям?» Українська політична нація розпрямляє плечі та встає гордо і прямо, щоб вільно рухатися вперед. Натальне положення Сатурну в гороскопі України вказує на те, що державний устрій в Україні – парламентська республіка.

Обертання Сатурну – це завжди період незабутнього стресу. Кульмінаційний момент в ньому наступає за 12-18 місяців до фактичного контакту Сатурна зі своїм натальним положенням, тобто в Україні цей момент – вересень 2018 – квітень 2019. Колективне несвідоме затикається з тим, що йому не вдається далі перекладати власну провину на обставини або на якихось конкретних персон. Щоб вийти з глухого кута, в якому опинилося суспільство, доводиться суспільству брати провину за те, що відбулося, на себе і добровільно брати на себе нові обов’язки, формувати нове розуміння обов’язку громадянина перед державою. Це дуже важливий період, він знаменує початок нового життя, яке буде більш вільним, в якому можна діяти більш ефективно – прямо пропорційно тій мірі щирості, з якою приймається ревізія розуміння власного обов’язку.

Плутон соляру в 10 натальному домі на куспіді 11 натального дому з орбом 5 градусів. В Україні відбуваються глибокі трансформації в таких сферах: інститути керування державою, законодавчі органи, Верховна Рада і місцеве самоврядування; іноземні справи – зв’язки з більш віддаленими країнами та дружніми країнами; наукові розробки, передові технології, прогресивні реформи, модернізація, довгострокові колективні сподівання. Тут все руйнується, глибоко змінюється. Все, що не є життєздатним, перетворюється на попіл. Коли транзитний Сатурн наблизиться до куспіду 11 дому, то на пустому місці, на цьому згарищі почнуть відбудовуватися нові владні структури: приблизно з лютого 2020.

3 листопада 2019